GRIP

9-01-2015-GRIP

QUÈ ÉS

La grip és una malaltia altament contagiosa, aguda, produïda per un virus i que afecta les vies respiratòries. El fet de tenir la grip fa que poguem adquirir altres infeccions més fàcilment i a vegades apareixen complicacions que poden derivar en pneumònia, bronquitis… De totes maneres la grip pot ser greu sobretot en pacients d’alt risc (asma, diabetis, insuficiència cardíaca o les persones grans i els molt joves).

SÍMPTOMES

Els més freqüents són: febre (+de 38º), mal de cap i de coll, dolors musculars, abatiment i fatiga.

A vegades, es presenten altres símptomes (menys freqüents): tos seca, ulls plorosos, congestió.

Aquests símptomes acostumen a durar 5-6 dies.

PROPAGACIÓ

El virus de la grip es propaga per les microgotes que s’escampen amb la tos i els esternuts de les persones afectades. La malaltia apareix entre les 18 o 72 hores després de la primera infecció.

Una de les característiques particulars del virus de la grip és que té una alta variabilitat genètica, la qual cosa fa que cada any hi hagi un tipus de virus de la grip diferent i això el fa més difícil combatre.

ESTACIONALITAT

L’època de l’any en la qual trobem més casos de grip és l’hivern (del novembre fins l’abril) en canvi els refredats poden aparèixer tot l’any. Degut al fred de l’hivern hi ha un descens de la temperatura nasal i es produeix símptomes d’irritació nasal com els esternuts i canvis en els mocs cosa que pot facilitar la invasió dels virus.

DIFERÈNCIES AMB EL REFREDAT

En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. La grip té un inici sobtat mentre que el del refredat és gradual. El refredat rarament presenta febre i dolors de cap i musculars, en canvi la grip sí. Els esternuts, tos, irritació ocular i secreció nasal intensa són típics del refredat mentre que en la grip només es presenten a vegades.

PREVENCIÓ

La vacunació és una bona prevenció; és anual (a l’octubre o principi de novembre) i es recomana a persones amb patologies respiratòries i cardíaques cròniques, immunodeprimits, i persones en contacte quotidià amb aquests malalts.

TRACTAMENT

No s’han de prendre antibiòtics per tractar una grip ja que aquesta és causada per un virus i els antibiòtics ataquen els bacteris. Només es recomanen antibiòtics en casos de sobreinfecció bacteriana.

El tractament de la grip és per millorar els símptomes i per tant es prendrà paracetamol o àcid acetilsalicílic per la febre i dolor, i si hi ha altres símptomes es tractaran de manera puntual; el descans és important per millorar la infecció

FONT: farmaceuticonline

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *